Kwestie odpowiedniego składowania odpadów bywają często lekceważone. Wiele osób instynktownie wrzuca części elektroniczne do kubłów na śmieci, także przedsiębiorcy nie zawsze mają świadomość, które z materiałów mogą być niebezpieczne i w jaki sposób należy je składować. Jak niebezpieczne może być niewłaściwe przechowywanie odpadów przekonali się mieszkańcy Stanowic (województwo śląskie) – w poniedziałek 17 sierpnia doszło tam do pożaru – spłonęło 30 ton odpadów po recyklingu baterii.

Pożar w Stanowicach – spłonęło 30 ton odpadów po recyklingu baterii

Do pożaru doszło tuż po godzinie piątej rano, najprawdopodobniej na skutek samozapłonu. Ścinki papieru i elementy plastikowe z baterii zajęły się ogniem. Pracownicy ochrony od razu zadzwonili po straż pożarną, która przybyła błyskawicznie. Strażacy gasili ogień już po 10 minutach od wezwania, dlatego też udało się go szybko ugasić i nikt nie ucierpiał. Skala pożogi jednak poraża: spłonęło 30 ton odpadów po recyklingu baterii – 50 worków typu big bag zawierających plastik wymieszany z kartonem. W akcji ratunkowej uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej z Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Lubna i Lubczyna.

Na szczęście ogień został ugaszony, zanim zdążyła zająć się hala produkcyjna – z pomocą pracowników zakładu udało się odsunąć resztę worków z odpadami z daleka od niej. Ta sytuacja zmusza jednak do postawienia pytania o to, w jaki sposób przechowywane są odpady i inne surowce mogące powodować zagrożenie. Podobne sytuacje zdarzały się już w Polsce w przeszłości – w 2014 roku wybuchł duży pożar w zakładzie zajmującym się produkcją i utylizacją baterii. Sam monitoring to zdecydowanie zbyt mało, by zapobiec tragedii – choć pozwala na szybką reakcję, czasami wystarczy kilka minut, by straty były ogromne. Co w takim razie należy robić?

W jaki sposób składować odpady niebezpieczne ?

Jak odpady niebezpieczne są definiowane w przepisach prawa ?
Zgodnie z polskim prawem – Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243) – terminem „odpady niebezpieczne” określamy wszelkiego rodzaju materiały i substancje, które po wyrzuceniu mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia lub spowodować zniszczenia. Ich nieumiejętne przechowywanie może doprowadzić do poważnych szkód materialnych, skażenia środowiska, pożaru czy wybuchu. Niektóre z nich wykorzystywane są na co dzień w gospodarstwach domowych, inne w przemyśle. Pełną listę substancji uznawanych za niebezpiecznie zawiera Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). Ze względu na te zagrożenie, jakie powodują, ustawodawca nakłada na osoby składujące odpady niebezpieczne szereg obowiązków, tak aby zniwelować ryzyko związane z ich przechowywaniem.

Wśród odpadów niebezpiecznych wymienić możemy następujące kategorie:

 • baterie i akumulatory;
 • odpady medyczne i weterynaryjne;
 • oleje i smary;
 • odpady azbestowe;
 • odpady zawierające PCB – polichlorowane bifenole;
 • substancje łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne czy toksyczne.
Nie dopuść do pożaru! Pożar w Stanowicach – spłonęło 30 ton odpadów po recyklingu baterii

Obowiązki przedsiębiorcy, który składuje odpady niebezpieczne

Wspomniana wyżej Ustawa o odpadach nakłada szereg obowiązków zarówno na przedsiębiorcę, który składuje na terenie swojego zakładu odpady niebezpieczne, jak i zatrudnianych przez niego pracowników. Przedsiębiorca przede wszystkim musi znać aktualne przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej czy postępowania z konkretnymi substancjami, które zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne – w przypadku każdej kategorii będą to oczywiście nieco odmienne wymagania. Zawsze jednak konieczna jest dbałość o warunki, w jakich przechowywane są poszczególne materiały i o to, by utrzymywać je w odpowiednim stanie oraz by były odpowiednio oznakowane.

Zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywanie odpadów niebezpiecznych będzie wiązało się z koniecznością przystosowania przestrzeni magazynowych, a także zapewnienie środków ochrony przeciwpożarowej, gaśnic czy montaż odpowiednich systemów przeciwpożarowych. Pracownicy zakładu powinni być regularnie szkoleni w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi, a także bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad przechowywanymi materiałami, również w czasie ich transportu.

Nie dopuść do pożaru! Pożar w Stanowicach – spłonęło 30 ton odpadów po recyklingu baterii

Obowiązki przedsiębiorcy, który składuje odpady niebezpieczne

Wspomniana wyżej Ustawa o odpadach nakłada szereg obowiązków zarówno na przedsiębiorcę, który składuje na terenie swojego zakładu odpady niebezpieczne, jak i zatrudnianych przez niego pracowników. Przedsiębiorca przede wszystkim musi znać aktualne przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej czy postępowania z konkretnymi substancjami, które zostały zakwalifikowane jako niebezpieczne – w przypadku każdej kategorii będą to oczywiście nieco odmienne wymagania. Zawsze jednak konieczna jest dbałość o warunki, w jakich przechowywane są poszczególne materiały i o to, by utrzymywać je w odpowiednim stanie oraz by były odpowiednio oznakowane.

Zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywanie odpadów niebezpiecznych będzie wiązało się z koniecznością przystosowania przestrzeni magazynowych, a także zapewnienie środków ochrony przeciwpożarowej, gaśnic czy montaż odpowiednich systemów przeciwpożarowych. Pracownicy zakładu powinni być regularnie szkoleni w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi, a także bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Konieczne jest również zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad przechowywanymi materiałami, również w czasie ich transportu.

Bezpieczeństwo przechowywanych odpadów zależy oczywiście w dużej mierze również od działań każdego z pracowników. Do ich zadań należy poznanie aktualnych przepisów prawa z zakresu BHP, ochrony przeciwpożarowej i korzystania z poszczególnego rodzaju materiałów. Z tego powodu nigdy nie należy lekceważyć szkoleń. Jeżeli pracujesz przy składowaniu odpadów niebezpiecznych, będziesz również odpowiedzialny za zgłaszanie i usuwanie awarii oraz dbanie o sprzęt przeciwpożarowy oraz środki ochrony osobistej.

Bezpieczne składowanie odpadów w kontenerach chemicznych

W związku z powyższym wielu przedsiębiorców może zadawać sobie pytanie, jak i gdzie najlepiej przechowywać poszczególne materiały, tak aby wypełniać przepisy prawa i nie powodować zagrożenia dla osób i mienia. By uniknąć sytuacji takich jak te, które doprowadziły do pożaru w Stanowicach. Niezwykle ważną rolę w bezpiecznym składowaniu odpadów odgrywają kontenery chemiczne. Umożliwiają one przechowywanie substancji łatwopalnych, takich jak gazy, ciecze czy elementy pirotechniczne. W przeciwieństwie do zwykłych modeli kontenery chemiczne posiadają dodatkową ochronę w postaci wewnętrznych ścian i stropów o kaście ognioodpornej.

Wybór rozwiązań dostępnych na rynku jest bardzo duży. Warto zaufać specjalistom i zamówić kontenery chemiczne, które będą spełniały wszystkie aktualne normy. Możemy zakupić modele przystosowane do przechowywania różnego rodzaju substancji: kwasowych i zasadowych, nadtlenków, rozpuszczalników, farb, elementów elektronicznych i zużytych baterii, materiałów pirotechnicznych i innych. W zależności od tego, jaki rodzaj odpadów zamierzasz składować fachowcy pomogą Ci wybrać najlepsze rozwiązania, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że prowadzisz działalność w sposób całkowicie bezpieczny. Każdy projekt może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb zgodnie z najnowszymi polskimi i unijnymi przepisami, a także wytycznymi straży pożarnej, inspekcji pracy czy firmy ubezpieczeniowej.

Na rynku dostępne są różne rodzaje kontenerów chemicznych, dlatego też można wybrać rozwiązania, która będą najlepiej dostosowane do potrzeb firmy i rodzaju składowanych substancji. Możemy wyróżnić kilka podstawowych kategorii, a przede wszystkim:

 • Kontenery z możliwością wchodzenia do środka – to duże kontenery, do których bez problemu możemy wejść i wygodnie ułożyć wszystkie materiały wewnątrz czy sprawdzić panujące warunki. Tego typu kontenery doskonale sprawdzają się w sytuacji, gdy magazynujemy większe ilości niebezpiecznych odpadów i pragniemy osobiście kontrolować to, co z nimi się dzieje.
 • Kontenery chemiczne na beczki i IBC – są szczególnie polecane w sytuacji gdy zamierzamy magazynować lub transportować materiały w formie płynnej – takie jak woda, ale i środki do dezynfekcji, alkohole czy paliwa. Tego typu kontenery znajdują szerokie zastosowanie w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej czy motoryzacyjnej.
 • Kontenery i magazyny ognioodporne o zabezpieczonej konstrukcji – kontenery ze specjalną ramą która zapewnia ochronę przeciwpożarową zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. Wykonane z materiału, który nie zajmuje się ogniem.
 • Kontenery odpowiednie ładunków wybuchowych i pirotechnicznych.
 • Kontenery jedno- i dwupoziomowe, kontenery z wbudowanymi pułkami i przegrodami.

W kontenerach chemicznych możliwe jest zamontowanie różnego rodzaju wyposażenia zgodnie z potrzebami firmy i wymogami bezpieczeństwa, co pozwala dodatkowo zwiększyć pewność stosowanych rozwiązań.

 • Magnetyczne uchwyty do drzwi – umożliwiają utrzymanie drzwi otwartych – uchwyt przytrzymuje je, gdy pracownicy wnoszą materiały do środka. Dzięki temu nie musisz się obawiać, że delikatny ruch czy podmuch wiatru spowodują nagłe zamknięcie drzwi.
 • Klimatyzacja – w przypadku przechowywania niebezpiecznych odpadów takich jak substancje łatwopalne czy wybuchowe niezwykle istotne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz kontenerów. Ma to szczególne znaczenie latem, gdy na dworze panuje upał, który może doprowadzać do nagrzewania się substancji w środku i może grozić pożarem lub wybuchem. Dzięki klimatyzacji możemy zażegnać to ryzyko, latem będzie chłodzić, a zimą wspomagać ogrzewanie.
 • Wentylatory – umożliwiają odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz kontenera, dzięki czemu kurz i zabrudzenia nie gromadzą się wewnątrz.
 • Ogrzewanie – szczególnie ważne zimą i w magazynach i kontenerach z możliwością wchodzenia do środka, gdzie pracownicy spędzają dłuższy czas;
 • Oświetlenie – w zależności od tego, czy ma służyć jedynie krótkiemu podglądowi wnętrza czy ma oświetlać przestrzenie magazynowe, gdzie pracownicy wykonują swoje obowiązki – w tym drugim wypadku konieczne będzie dostosowanie oświetlenia do norm wynikających z Kodeksu Pracy;
 • Agregaty prądotwórcze, gniazda i skrzynki rozdzielcze – potrzebne do zasilania wszystkich urządzeń i instalacji;
 • Czujniki dymów, wycieków i systemy detekcji gazów;
 • Monitoring – kamerki pozwalające na bieżąco kontrolować sytuację wewnątrz magazynu.

Korzyści ze stosowania kontenerów chemicznych

Wykorzystanie specjalistycznych kontenerów chemicznych do składowania odpadów niebezpiecznych oznacza dla przedsiębiorcy wiele korzyści. Wielu przedsiębiorców inwestuje w nie jedynie ze względu na to, by w razie kontroli nie zostać ukaranym. Tymczasem idealnie dostosowane do wymogów prawa i rodzaju prowadzonej działalności kontenery chemiczne to najpewniejsza ochrona przed zagrożeniami z jakimi wiąże się składowanie niebezpiecznych odpadów. Stosowanie się do zasad prawa, dbałość o wyposażenie i warunki w zakładzie mogą uratować Ciebie i Twoich pracowników przed tragedią jaka wydarzyła się w Stanowicach.

Koszyk

close